Firmamız tarafından inşa edilecek olan derin su sondaj kuyusu projelerinde sondajın uygulanacağı saha firmamız mühendisleri tarafından incelenerek sahanın fiziksel ve hidrojeolojik özellikleri tespit edilmektedir. Saha ve kullanım bakımından uygun olan jeolojik ve jeofizik etütler gerçekleştirilerek sondaj sahasının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Jeofizik rezistivite etüdü ile düşey elektrik sondaj çalışması yapılarak zeminin elektriksel iletkenliği prensibi ile su alınabilecek formasyonlar tespit edilir ve derin su sondaj kuyularının maksimum verimlilik amacı ile inşa edilmesi firmamızın kalite ve tecrübesiyle gerçekleştirilmektedir.

Firmamız sahip olduğu engin tecrübesi ile geniş bir alana yayılmış olan etkin hizmetleri, deneyimli kadrosu ile su sondajı konusunda mühendislik hizmetleri ve diğer uygulamalarda uygun çözümler üretmektedir.