Yeraltının yapısını ve yeraltı zenginlikleri ( doğaltaş,kömür, metalik maden, vb.) hakkında bilgi toplamak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir.

Amaçlarına göre maden sondajları;

1. Arama Sondajları : Aranması öngörülen maddelerin (yeraltı doğal zenginliklerin) yeraltında varlığının olup olmadığını saptama amacı ile yapılan sondajlardır.

2. Geliştirme Sondajları : Yeri saptanan herhangi bir yeraltı doğal zenginliğinin büyüklüğünü belirlemek ve içerdiği maddelerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır. Bunlara 'tespit kuyuları'da denir.

3. Üretim Sondajları : Sınıfları belirlenen yataktan üretim yapmak için ( Petrol,doğalgaz, su, kükürt yataklarında olduğu gibi) belirli bir plana uygun olarak açılan kuyulardır.

4. Yardımcı Sondajlar : Bir yatağın işletilmesi için gerekli bazı koşulları sağ lamak amacı ile yapılan sondajlardır.Maden arama amaçlı karotiyer vasıtasıyla yapılan sondajlara maden sondajları adı verilir. Maden araması yapılacak sahada daha önceden jeofizik yöntemler ile belirlenen noktalarda düşünülen derinliğe göre değişik çaplarda karotiyer ile yerin altındaki malzeme yeryüzüne çıkarılır. Genellikle çamurlu yöntem ile yapılan sondaj sonucu alınan karotlar karot sandıklarına yerleştirilir ve kaçıncı metrede hangi malzemenin çıktığı,aranan madenin hangi metrelerde bulunduğu tespit edilir.

Maden sondajları oldukça zor ve titizlik isteyen çalışmalardır. Zemin yapısına göre muhafazalı veya muhafazasız olarak çalışılır. Düşünülen sondaj derinliği arttıkça karotiyerin çapı düşürülmelidir. Oldukça uzmanlık isteyen bu çalışmalar sonucunda karot yüzdesi en az %80 olmalıdır ki yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ile muhtemel rezerv tayinleri yapılabilmelidir. Firmamız uzman kadroları ve tecrübesi ile siz değerli madencilerimize hizmet vermektedir.