Jeotermal enerji dünyada günümüzün alternatif enerjilerinin ilk sıralarında yer almasında en büyük etken ; temiz,yenilenebilir , ucuz ,artığı olmayan ,çevre dostu, Kolay üretilebilen ve dar alanlarda yüksek ölçekli enerji elde edilebilmesinden kaynaklanır

1. Elektrik Enerjisi Üretimi

2. Turizm (Kaplıca)

3. Isıtma Sisteminde kullanılması

4. Seraların ısıtılması

Jeotermal enerji günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Jeotermal enerjiyi açığa çıkarabilmek için yapılan sondajlar dikkatli ve titiz bir çalışma ile gerçekleştirilmektedir. Firmamızın jeotermal sondaj kuyusunun inşaası ile ilgili işlemler sırasıyla

1. KUYU DERİNLİĞİ VE ÇAPLARI

Açılacak olan jeotermal sondaj kuyusunun derinliği ve çapları yeraltındaki sıcaklık değişimine göre değişmektedir.

1.1 Gradyan sondaj olarak
1.2. İşletme kuyusu olarak

2. KUYUNUN DÜŞEYLİĞİ

Kuyunun düşeyliği sağlanması bakımından sondajın başlangıcında ve devamı sırası nda sondaj makinasının tam tesviyede takoza alınması şarttır. Kuyunun düşey delinmesi için gerekli sondaj ekipmanını kuyu yerinde bulundurulmalıdır.

3. SONDAJ SİRKÜLASYON ÇAMURU

Sondaj sirkülasyon sıvısı kuyu başında devamlı kontrol edilerek delme işleminin en iyi şekilde yapılması ve sondaj sıvısı yoğunluğunun gerektiğinden fazla olmaması sağlanmalıdır. Sondaj sıvısının her 1(bir) metrede sıcaklığı ölçülerek ve föy defterine işlenmelidir. Sıvıda kullanılan bentonit ve kimyasallar TSE-977 standartlarına uygun olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA

Sondaj ilerlemesi esnasında geçilen tabakaların sıhhatli tespit edilmesi için her tabaka değişiminde ve her bir metre ilerlemede sediman numune alınmalıdır. Alınan numunelerin yarısı yıkanarak, diğer yarısı kuyudan çıktığı gibi tabii haliyle numune sandıklarına konularak iş bitimine kadar özenle muhafaza edimelidir.

5. KUYU İÇİ JEOFİZİK LOG ALIMI

Kuyuda delme işleminin bitişinden sonra kuyu techiz edilmeden önce sıcak su ve soğuk su veren tabaka seviyelerinin kesin tespiti için kuyudan jeofizik log alınmalıdır. Bu loglar SP,özdirenç ve gamma-ray logları olmalıdır.

6. TEÇHİZ

Kuyuda yeterli sıcaklığa ulaşıldığı takdirdeişletme kuyusuna geçme kararı verilir ve sondaj kuyusu uygun görülen çaplarda teçhiz edilir.

6.1. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70 C'nin altında ise spiral kaynaklı sac boru
6.2. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70 C'nin üstünde ise casing boru kullanılmalıdır.

7. TECRİT

Jeotermal sıcaklık bakımından kullanıma elverişli olmayan su ihtiva eden tabakalar çimento şerbeti ile tecrit edilerek kuyuya soğuk su girişi engellenmelidir.

8. KUYU İNKİŞAFI

8.1. Rotary sondaj makinası ile delinen ve sirkülasyon sıvısı kuyu cidarına kaplanmış olan kuyu temiz su ile yıkanmalıdır.
8.2. Kuyu inşaasının tamamlanmasından sonra kuyu kompresörle geliştirilmelidir. Kompresörün kapasitesi en az 32 bar omalıdır.
8.3. İnkişaf işlemi kuyudan berrak su gelinceye kadar ve en az 48 saat boyunca devam edilmelidir.

9. KUYU AĞZI

İnkişaf işlemi yapıldıktan sonra sondaj borusunu ortalayacak şekilde 3x3x0,5 m ebatlarında kuyu ağzı betonu yapılmak suretiyle kuyu inşaası kesin olarak tamamlanmalıdır.